සමාගම් පුවත්

  • Xuzhou Jin Guan Yuan Packaging Products Co., Ltd.

    සීමාසහිත සුසු ජින් ගුවාන් යුවාන් ඇසුරුම් නිෂ්පාදන සමාගම.

    GLASS PRESERVING JAR මෙම ඉහළ වීදුරු භාජන සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ක්ලැම්ප් ටොප් පියනක් ඇති අතර එය බොහෝ වීදුරු මේසන් භාජන මෙන් නොව කාන්දුවීම් සනාථ කිරීම සහ වාතය රහිත මුද්‍රාව සහතික කිරීම සඳහා රබර් ගෑස්කට් එකක් ඇතුළත් වේ. සෞඛ්‍යය හා කල්පැවැත්ම වීදුරු යනු ප්ලාස්ටික් ගබඩා කිරීමට වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න තේරීමකි. වීදුරුව දුර්වර්ණ නොවේ, සුවඳ රඳවා ගනී, ඕ ...
    වැඩිදුර කියවන්න